Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

середа, 31 травня 2023 р.

Бібліотеки, інформаційна грамотність і демократія

Готувала короткий матеріал для виступу  як бібліотеки сприяють демократії. Публікую.

В умовах сучасної політичної нестабільності демократична роль бібліотек зростає. В багатьох зарубіжних джерелах, що висвітлюють діяльність публічних бібліотек, поширені тези про те, що бібліотеки, які фінансуються за рахунок податків, є важливою передумовою демократичного суспільства. Ці відносини між демократією та бібліотеками включені в професійні цінності бібліотечної справи  як важливі принципи  державних, а також і  міжнародних документів (ІФЛА та ЮНЕСКО).
Публічні бібліотеки надають послуги та здійснюють діяльність для забезпечення громадян ресурсами для поінформованості й участі у розбудові суспільства. Це і є сприяння розвитку демократії.
Бібліотекарі здійснюють  формування  фонду інформаційних ресурсів та проводять   заходи з інформаційної грамотності для оволодіння громадянами навичками, необхідними для навчання впродовж життя. Громадянська освіта є і має бути в пріоритеті, бо немає важливішого завдання, ніж розвиток інформованого, ефективного та відповідального громадянства. Демократію підтримують громадяни, які мають необхідні знання, навички та здібності. Вільне та відкрите суспільство не може досягти успіху, якщо його громадяни не підтримують  фундаментальні цінності і принципи демократії.  
 
Суспільству порівняно легко виробляти технічно компетентних людей. Але таке суспільство, у якому хочуть жити наші громадяни, і уряд, який вони хочуть мати, потребують зусиль і активності з боку громадян. Ми прагнемо суспільства, в якому - поважаються права людини
-визнається гідність і цінність особистості
- дотримується верховенство права
- люди охоче виконують свої обов’язки, і
- спільне благо є турботою всіх.
Перетворення такого типу суспільства в реальність є найважливішим викликом, який сьогодні перед нами, і найважливішим завданням.
Сьогодні особливо важливим є посилення політичної уваги до ролі бібліотек та їхнього внеску у підготовку населення до активної участі в житті суспільства.  
Розробка та пропозиція бібліотеками  нових послуг, особливо цифрових,  робить сьогодні бібліотеку більше, ніж колекцією інформаційних ресурсів, що є основним, за чим приходять у бібліотеку громадяни.  Сучасна бібліотека – це ще й місце зустрічей людей.
Сьогодні в діяльності бібліотек прослідковується зосередженність на некористувачах.  Залучення громадян до участі у культурному співтоваристві  і та  користь, яку громадяни отримують від культурних пропозицій – в основі сучасної стратегії діяльності бібліотек.  
1. Традиційні послуги – наприклад, промоція літератури і читання
2. Цифрова інфраструктура та взаємодія з традиційними сервісами
3. Цифрове поширення культурної спадщини та ліцензійованих інформаційних ресурсів
4. Моделі для різних видів діяльності навчання та натхнення
5. Нові партнерства
6. Розвиток компетентності персоналу бібліотеки.
Навчання впродовж життя стає стратегічним вирішальним фактором для бібліотек.   Бібліотека може одного боку сприяти оптимальному використанню цифрових інформаційних ресурсів, а з іншого створити неформальне, відкрите місце для навчання, натхнення та зустрічей, яке мотивує громадян до особистого розвитку та соціальної активності.
У суспільстві знань зусилля публічної бібліотеки щодо просування інформації, освіти та культурної діяльності важливіші, ніж будь-коли. Створення цінностей суспільства все більше базується на цінностях громадянина у його здатності перетворювати інформацію на знання та використовувати ці знання для створення нової цінності.
Отже, доступ до інформації є важливим, і хоча Інтернет є багатим джерелом інформації, доступу громадян лише до Інтернету недостатньо. Фізичні та цифрові колекції бібліотек залишаються важливою базою знань.
Коли інформації багато, комунікація бібліотеки набуває іншого значення. Вибір документів для поповнення фонду бібліотеки має ґрунтуватися на якості, універсальності та своєчасності, але вже недостатньо просто зробити хорошу колекцію доступною для громадян. Матеріали повинні бути передані новими способами, які привабливі для громадян і мотивують до навчання впродовж життя.
Здатність громадянина створювати нові знання залежить від уміння знаходити відповідну інформацію і ефективно її використовувати.
Для все більшої частини населення вміння використовувати ІТ для роботи з інформацією стає важливим і необхідним. Сьогодні велика кількість бібліотек є хабами цифрової освіти.  Навчальна діяльність бібліотек характеризується саме акцентом на неформальності і позитиві. Досвід бібліотек з навчальної діяльності останніх років показує, що бібліотеки мають великий потенціал в цьому напрямку, який може позитивно підтримати як розвиток особистості, так і розвиток українського  суспільства.  
У бібліотеці нові знання – це не лише результат зустрічі громадянина з бібліотечними фондами інформаційних ресурсів.
У бібліотеці знання також створюються через зустрічі з іншими громадянами та через культурний досвід. Це спонукає бібліотеки більше зосереджуватися на просуванні послуг та ресурсів як через діяльність у фізичному просторі, так і через діяльність в Інтернеті.
Той факт, що публічна бібліотека - для всіх, також означає, що публічна бібліотека має пропозиції для всіх. Бібліотека орієнтується на соціум, і забезпечує соціальні групи, які незахищені, можливістю користуватися  загальнодоступними цифровими сервісами електронного урядування,   використовувати базові ІТ-інструменти, отримувати допомогу з користування ними. Бібліотека також створює пропозиції для цільових груп: від  традиційних авторських подій і читацьких клубів для спілкування з іншими користувачами, до створення інформаційних блоків, баз даних, презентацій.
Внесок бібліотеки у згуртованість суспільства, мабуть, найкраще проілюстровано у сучасному бібліотечному просторі, де соціальні, культурні та етнічні групи користувачів зустрічаються на заходах.
 Збільшення уваги до користувачів та багато найрізноманітніших
 видів діяльності призводять до потреби в  оновленні моделі  бібліотеки. Бібліотека суспільства знань в ідеалі частково включає цілісну цифрову бібліотеку,  і частково місцеві фізичні бібліотеки.
Сьогодні бібліотекарі мають усвідомлювати, що бібліотечний простір - незалежне середовище, яке необхідно розвивати, поширення бібліотечних ресурсів має бути більш цілеспрямованим і агресивним, форми діяльності – гнучкими, партнерство – дієвим. 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ви хочете залишити коментар, але не знаєте, як.
Дуже просто:
- натисніть на стрілочку поруч з віконцем "Коментувати як"
- виберіть Ім'я/URL
- наберіть своє ім'я, рядок URL можете залишити порожнім
- "Продовжити" і коментуйте! Дякую!
Для тих, чиї коментарі не з'явилися під дописом - не пройшли модерацію. На це можуть бути наступні причини:
- коментар є спамом;
- коментуючий ображає почуття людей;
-коментар містить нецензурні слова;
- повторний коментар (навіщо повторювати озвучену раніше думку);
- ім'я коментатора є “неприроднім” - вид спаму;
- коментуючий пише не по темі.

Популярні публікації блогу