Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

четвер, 27 лютого 2014 р.

Берімось до роботи

Впродовж останніх декількох тижнів я втратила потребу, та й здатність вести цей блог. Все якось одразу стало несуттєвим в порівнянні з тією ситуацією, в якій сьогодні опинилася країна. Відчай, надія, біль втрат, тривога не випускають з полону. Важко думати і говорити про щось інше.
Попри все, життя іде. Ось уже завтра Національна парламентська бібліотека починає приймати користувачів, а о 12.00 – презентуватиме бібліографічний покажчик, підготовлений на відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
А я сьогодні пропоную ознайомитися із рекомендованим зразком для положення про Інформаційне представництво бібліотеки у мережі Інтернет. Таке положення має бути у кожній бібліотеці, яка використовує веб-сервіси для представлення своїх послуг та ресурсів.
Отже,
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає призначення, принципи побудови і структуру інформаційних ресурсів, що входять до складу інформаційного представництва в мережі Інтернет БІБЛІОТЕКИ, а також регламентує технологію їх створення та функціонування.
1.2. Під інформаційним представництвом розуміється набір інформаційних ресурсів, де представлено інформацію про Бібліотеку в мережі Інтернет з метою створення інформаційного простору установи, єдиної інформаційної мережі для реальних та потенційних користувачів бібліотеки.
Інформаційне представництво бібліотеки є відкритим, загальнодоступним і включає в себе наступні інформаційні ресурси:
(- приводиться найменування ресурсу:
електронна пошта, сайт, блоги, сторінка у Twitter, сторінка у Facebook, ін., 
- дається його характеристика:
(англ. Email, e-mail, від англ. Electronicmail) технологія і надані нею послуги з пересилки і отримання електронних повідомлень («листи» «електронні листи»), по розподіленій глобальній комп'ютерній мережі.
Блог (англ. blog, від weblog - інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник, онлайн-щоденник) - веб-сайт, основний вміст якого - записи (пости), що регулярно додаються;
Сайт (від англ. Website: web - «павутина, мережа» і site - «місце», буквально «місце, сегмент, частина в мережі») - сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або організації в комп'ютерній мережі , об'єднаних під однією адресою (доменним ім'ям або IP-адресою);
Твіттер (англ. Twitter - «чирикати», «щебетати», «базікати») - система, що дозволяє користувачам відправляти короткі текстові замітки (до 140 символів), використовуючи веб-інтерфейс, SMS, засоби миттєвого обміну повідомленнями або сторонні програми-клієнти;
Facebook - найбільша соціальна мережа Інтернет; і т.д.)
- та зазначається найменування /адреса/акаунт)
1.3. Користувачем ресурсів інформаційного представництва Бібліотеки може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу в Інтернет.
1.4. Зміст і структура ресурсів інформаційного представництва Бібліотеки в мережі Інтернет співвідносяться із Законами України, іншими законодавчими актами.
1.5. Діяльність з організації та порядку ведення інформаційного представництва Бібліотеки в мережі Інтернет здійснюється на підставі наступних нормативно-регламентуючих документів:
- Конституції України;
- Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу в Україні»;
- Закону України «Про інформацію»;
- Закон України «Про авторське право та суміжні права»;
- Закону України «Про захист персональних даних»;
- Цивільного кодексу України;
- Положення про Бібліотеку.
1.6. Положення про інформаційне представництво у мережі Інтернет  Бібліотеки є локальним нормативним актом, що регламентує діяльність Бібліотеки. Зміни та доповнення в це положення вносяться наказом директора Бібліотеки.
2. Мета і завдання інформаційного представництва Бібліотеки
2.1. Метою інформаційного представництва Бібліотеки в мережі Інтернет є оперативне та об'єктивне інформування соціуму про діяльність Бібліотеки, здобутки колективу, включення ресурсів інформаційного представництва в єдиний інформаційний простір.
2.2. Завданнями інформаційного представництва є:
- формування цілісного позитивного іміджу Бібліотеки;
- реалізація принципів державно-громадського управління у бібліотечній діяльності та у галузі культури в цілому;
- реалізація прав громадян на доступ до відкритої інформації при дотриманні норм професійної етики бібліотечної діяльності та норм інформаційної безпеки;
- систематичне інформування громадськості про розвиток і результати діяльності Бібліотеки;
- презентація ресурсів і послуг бібліотеки, проектів і програм розвитку та їх особливостей;
- надання доступу віддаленим користувачам до електронної пошукової бази бібліотеки, до оцифрованих документів із фонду Бібліотеки;
- формування у персоналу та користувачів Бібліотеки культури обміну знаннями і досвідом роботи в мережевих спільнотах, форумах, конференціях, вебінарах;
- стимулювання творчої активності та створення умов для професійного та особистісного розвитку бібліотечних працівників;
- підвищення рівня інформаційної культури бібліотекарів та користувачів;
- розвиток форм зворотного зв'язку та обміну думками з користувачами бібліотечних Інтернет-сервісів;
- налагодження і розвиток партнерських відносин з соціумом.

3. Ресурси інформаційного представництва Бібліотеки
3.1. Ресурси інформаційного представництва Бібліотеки формуються як відображення різних аспектів діяльності і досягнень колективу та користувачів бібліотеки.
3.2. Інформаційні ресурси є відкритими і загальнодоступними в мережі Інтернет. Інформація, що розміщується на інформаційних ресурсах Бібліотеки, викладається загальновживаними словами, що зрозумілі широкій аудиторії, та відповідає наступним вимогам:
не містить відомості, що зачіпають основні положення Закону України «Про захист персональних даних»;
не  порушує авторське право;
не містить ненормативну лексику;
не відображає відомості, що зачіпають честь і гідність людини і громадянина;
не містить інформаційні матеріали із закликами до насильства і насильницької зміни основ конституційного ладу, розпалюють соціальну, расову, міжнаціональну і релігійну ворожнечу, пропаганду наркоманії, інші відомості, розміщення яких порушує законодавство України;
не суперечить професійній етиці бібліотекаря;
не містить матеріали, заборонені до опублікування законодавством України.
3.3. Права на інформаційні матеріали, розміщені на ресурсах інформаційного представництва, належать Бібліотеці за умови, що інше не регламентовано окремими юридично оформленими документами.
3.4. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається тільки за погодженням з директором Бібліотеки і регламентується законодавством України.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки
4.1. Список осіб, які забезпечують створення, супровід та інформаційне наповнення ресурсів інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки, перелік і обсяг обов'язкової інформації у відповідності до структури ресурсів інформаційного представництва бібліотеки регламентується посадовими обов'язками і затверджується наказом директора Бібліотеки.
4.2. Керівництво забезпеченням функціонування інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки покладається на завідувача (відділу нових інформаційних технологій), який здійснює:
розробку макетів, дизайну і структури інформаційного представництва;
розміщення на ресурсах інформаційного представництва основної, поточної інформації і новин;
консультування членів колективу про підготовку та порядок надання інформації для розміщення на інформаційних ресурсах;
надання аналітичних матеріалів за статистичною звітністю інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки;
навчання персоналу Бібліотеки основам інформаційної культури по роботі з ресурсами інформаційного представництва.
4.3. Дисциплінарна та інша передбачена чинним законодавством України відповідальність за якість, своєчасність надання і достовірність інформаційних матеріалів покладається на відповідальних осіб, згідно з п. 4.1. цього Положення.

5. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки
5.1. Роботи щодо забезпечення функціонування та розвитку інформаційного представництва проводяться відповідно кошторису доходів та витрат Бібліотеки.
5.2. Розмір стимулюючих виплат за організацію роботи з інформаційними ресурсами визначається Положенням про стимулюючі виплати (преміювання) Бібліотеки.

Це приблизний варіант положення. Кожна бібліотека може  його скоротити, чи доповнити. Якщо маєте зауваження чи пропозиції, - чекаю в коментарях.

неділя, 16 лютого 2014 р.

Проект «EuroPost»

    З листопада минулого року бібліотекою ім. М.Рильського ЦБС Голосіївського району започатковано бібліотечний проект «EuroPost», що має на меті ознайомлення читачів із кращими зразками сучасної дитячої європейської літератури. Проект започатковано спільно з німецькою громадою міста Києва в особі пані Харіс Хаска. За правилами проекту діти мають прочитати книжку, а потім написати листа автору, де поділитися своїми враженнями, думками, запропонувати свій варіант розгорнення подій або, навіть, змінити кінцівку прочитаної книги. Детальніше про проект - на блозі бібліотеки.  

пʼятниця, 7 лютого 2014 р.

Настінні книги

     А придивіться уважніше. Можливо, вам знадобиться одна із луп, що їх так завбачливо приготували працівники центральної районної бібліотеки ім. Ф.Достоєвського Солом'янського району. Вони повідомляють, що з минулого року почали укомплектовувати свої фонди незвичайними книгами - книглями.

     KNIGLI - це незвичайна книга - картина. До прикладу, весь роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита»,  обсягом в 296 сторінок, уміщається на аркуші форматом А2 ! При цьому твір оформляється у вигляді ілюстрації з роману. Картини із сотень тисяч літер, слів, пропозицій - чудова прикраса інтер'єру бібліотеки.
понеділок, 3 лютого 2014 р.

Бути корисними в усьому... Дякую, бібліотеко

Милосердя – ініціативне почуття і активна дія. І воно не залежить від статків. Це стан душі. Наші добрі справи воздаються теплими словами вдячності, що гріють душу. Приводжу фрагмент річного звіту про роботу бібліотек Солом'янського району.
"Другий рік в ЦРБ імені Ф.Достоєвського працює служба добрих справ! Багато наших користувачів через службу успішно вирішили свої буденні життєві справи:

Прилаштували в хороші руки домашніх улюбленців (4 кошенят, 6 хомячків, 2 песика, 1 папужку, рибок);
Укомплектували домашні бібліотеки необхідними і відсутніми книгами (через обмін між користувачами);
Організували виставки-продажі художніх робіт читачів-пенсіонерів;
Сприяли в пошуці житла для читачів бібліотеки (студентів і молодих пар - 4); 
Надавали допомогу в обміні: кімнатними рослинами, колекціями (марок, значків, листівок, предметами домашнього ужитку;
Організували банк  одягу для малозабезпечених користувачів; 
Забезпечили продуктові набори до свят для одиноких користувачів (на утриманні бібліотеки 5 чоловік).


Такі, здавалось би незначущі, на перший погляд, справи насправді для окремих людей видаються дуже важливими і нагальними. А все частіше  посередницво бібліотеки у їх вирішенні свідчить про правильність обраного руху - бути корисними в будь-чому.

«Відвідавши заняття з писанкарства, я був вражений тим вмінням працівників бібліотеки яскраво розказати і наочно показати як писати писанку. Це в бібліотеці, і це – безкоштовно!. Обовязково розповім рідним в селі»  (Дикий А.- читач бібліотеки імені Ф. Достоєвського, студент)

«… Захоплюючі зустрічі з працівниками бібліотеки імені Ф. Достоєвського, насичені добротою і гостинним теплом, їхні розповіді легко засвоюються і надовго залишаються в пам’яті. Це –реально круто!. Прийду з своїми друзями! 
(Ялинчук О.- студент).

«Ваша бібліотека обов’язкова і значуща частина мого життя. До Вас я приходила і коли дочка закінчувала школу,  і коли онук- магістратуру. І завжди  отримувала допомогу. З Вами разом я, навіть вирішувала складні професійні питання. Щиросердно дякую! 
Ваша читачка з 1980 року Артамонова Л., кандидат наук. (ЦРБ імені Ф. Достоєвського).

«Ми, фундатори і організатори Київського музею К.Г. Паустовського, щиро дякуємо Вам, працівникам абонементу ЦРБ імені Ф. Достоєвського, за велику допомогу у створенні в нашому рідному місті музею К.Г. Паустовського… Ви конкретно допомогли нам сформувати бібліотеку класичної літератури, яку читали у І десятилітті гімназисти Першої київської гімназії – пізніше –Першої Олександрівської. 
(ЦРБ імені Ф. Достоєвського).

«Приношу благодарность библиотеке и лично Татьяне Федоровне, благодаря которым я выиграла на телепередаче «Что, где, когда» приз.
С ув. Л. Мирчина», читатель библиотеки им. В.Кудряшова

 «В Всесвітній День Дитини сьогодні, 20 листопада, веселе гарне свято дитяче було пов’язане з дитячою творчістю і на «ура» пройшло в нашій чудовій бібліотеці.
Велика вдячність Тетяні Федорівні за чарівні кораблики, які дітки дитячого садочку №464 «Вітерець» разом з вихователями і бібліотекарями робили власними пальчиками, і красиво їх розмальовували!
3-літній Мирославочці дуже сподобалося разом зі старшенькими дітками творчо працювати. Свій кораблик завтра, в свій день народження, дівчинка мамі своїй подарує!!!
Шаную, Т. Горбенко», читачка бібліотеки імені В.Кудряшова

 «Спасибо библиотеке! Особенное спасибо библиотекарю Нине Андреевне. Она открыла мне дверь в мир путешествий по литературе. Спасибо за теплый и радостный прием. Еще хочется сказать огромное спасибо Светлане Михайловне и Ольге Александровне.
В эту библиотеку ходили еще мои родители. Спасибо вам!
Шептицкая К.,  ( читачка бібліотеки №15)."

неділя, 2 лютого 2014 р.

ПДГ в дії

Зі звіту про роботу  ЦБС Дніпровського району у 2013 році:
«… ЦРБ ім. П.Тичини  в 2013 році приєдналася до Мережі ПДГ. Такий пункт було створено в читальному залі бібліотеки. Для цього було  виділене окреме, зручне для відвідувачів місце, де оформлено виставку-перегляд «Пункт доступу громадян до  офіційної інформації», що поповнюється  матеріалами, наданими УБА та Програмою сприяння Парламенту України ІІ.
Кожен відвідувач бібліотеки може ознайомитися зі змістом потрібного закону чи постанови, одержати інформацію про діяльність державних установ, політичних партій, громадських організацій, отримати консультації з питань життєдіяльності міста, вирішити життєво необхідні питання безпосередньо в бібліотеці.
На замовлення користувачів готуються підбірки законодавчих актів, урядових рішень, надається допомога в оформленні документів, заявок на участь у конкурсах,  у зовнішньому незалежному тестуванні. Проведено 4 тренінги «Як знайти роботу в Інтернет» для  21 користувача.
 На сайті ЦБС створено розділ ПДГ.
Тема правової просвіти завжди в центрі уваги бібліотечного колективу. Та зі створенням ПДГ ми маємо змогу оперативніше та якісніше надавати послуги з правових питань мешканцям Дніпровського району».
А ще впродовж року для користувачів проведено:
Гру-мандрівку «Мій Уряд»
Заняття творчої лабораторії  «Інформація органів державної влади для громадян: пошук, доступ, користування
Тренінги для користувачів  «Інформація органів державної влади України: як шукати і використовувати наявні інформаційні ресурси».

Перелік послуг в системі електронного урядування, що надаються у бібліотеці – ТУТ.
 

Популярні публікації блогу