Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

четвер, 27 лютого 2014 р.

Берімось до роботи

Впродовж останніх декількох тижнів я втратила потребу, та й здатність вести цей блог. Все якось одразу стало несуттєвим в порівнянні з тією ситуацією, в якій сьогодні опинилася країна. Відчай, надія, біль втрат, тривога не випускають з полону. Важко думати і говорити про щось інше.
Попри все, життя іде. Ось уже завтра Національна парламентська бібліотека починає приймати користувачів, а о 12.00 – презентуватиме бібліографічний покажчик, підготовлений на відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
А я сьогодні пропоную ознайомитися із рекомендованим зразком для положення про Інформаційне представництво бібліотеки у мережі Інтернет. Таке положення має бути у кожній бібліотеці, яка використовує веб-сервіси для представлення своїх послуг та ресурсів.
Отже,
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає призначення, принципи побудови і структуру інформаційних ресурсів, що входять до складу інформаційного представництва в мережі Інтернет БІБЛІОТЕКИ, а також регламентує технологію їх створення та функціонування.
1.2. Під інформаційним представництвом розуміється набір інформаційних ресурсів, де представлено інформацію про Бібліотеку в мережі Інтернет з метою створення інформаційного простору установи, єдиної інформаційної мережі для реальних та потенційних користувачів бібліотеки.
Інформаційне представництво бібліотеки є відкритим, загальнодоступним і включає в себе наступні інформаційні ресурси:
(- приводиться найменування ресурсу:
електронна пошта, сайт, блоги, сторінка у Twitter, сторінка у Facebook, ін., 
- дається його характеристика:
(англ. Email, e-mail, від англ. Electronicmail) технологія і надані нею послуги з пересилки і отримання електронних повідомлень («листи» «електронні листи»), по розподіленій глобальній комп'ютерній мережі.
Блог (англ. blog, від weblog - інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник, онлайн-щоденник) - веб-сайт, основний вміст якого - записи (пости), що регулярно додаються;
Сайт (від англ. Website: web - «павутина, мережа» і site - «місце», буквально «місце, сегмент, частина в мережі») - сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або організації в комп'ютерній мережі , об'єднаних під однією адресою (доменним ім'ям або IP-адресою);
Твіттер (англ. Twitter - «чирикати», «щебетати», «базікати») - система, що дозволяє користувачам відправляти короткі текстові замітки (до 140 символів), використовуючи веб-інтерфейс, SMS, засоби миттєвого обміну повідомленнями або сторонні програми-клієнти;
Facebook - найбільша соціальна мережа Інтернет; і т.д.)
- та зазначається найменування /адреса/акаунт)
1.3. Користувачем ресурсів інформаційного представництва Бібліотеки може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу в Інтернет.
1.4. Зміст і структура ресурсів інформаційного представництва Бібліотеки в мережі Інтернет співвідносяться із Законами України, іншими законодавчими актами.
1.5. Діяльність з організації та порядку ведення інформаційного представництва Бібліотеки в мережі Інтернет здійснюється на підставі наступних нормативно-регламентуючих документів:
- Конституції України;
- Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу в Україні»;
- Закону України «Про інформацію»;
- Закон України «Про авторське право та суміжні права»;
- Закону України «Про захист персональних даних»;
- Цивільного кодексу України;
- Положення про Бібліотеку.
1.6. Положення про інформаційне представництво у мережі Інтернет  Бібліотеки є локальним нормативним актом, що регламентує діяльність Бібліотеки. Зміни та доповнення в це положення вносяться наказом директора Бібліотеки.
2. Мета і завдання інформаційного представництва Бібліотеки
2.1. Метою інформаційного представництва Бібліотеки в мережі Інтернет є оперативне та об'єктивне інформування соціуму про діяльність Бібліотеки, здобутки колективу, включення ресурсів інформаційного представництва в єдиний інформаційний простір.
2.2. Завданнями інформаційного представництва є:
- формування цілісного позитивного іміджу Бібліотеки;
- реалізація принципів державно-громадського управління у бібліотечній діяльності та у галузі культури в цілому;
- реалізація прав громадян на доступ до відкритої інформації при дотриманні норм професійної етики бібліотечної діяльності та норм інформаційної безпеки;
- систематичне інформування громадськості про розвиток і результати діяльності Бібліотеки;
- презентація ресурсів і послуг бібліотеки, проектів і програм розвитку та їх особливостей;
- надання доступу віддаленим користувачам до електронної пошукової бази бібліотеки, до оцифрованих документів із фонду Бібліотеки;
- формування у персоналу та користувачів Бібліотеки культури обміну знаннями і досвідом роботи в мережевих спільнотах, форумах, конференціях, вебінарах;
- стимулювання творчої активності та створення умов для професійного та особистісного розвитку бібліотечних працівників;
- підвищення рівня інформаційної культури бібліотекарів та користувачів;
- розвиток форм зворотного зв'язку та обміну думками з користувачами бібліотечних Інтернет-сервісів;
- налагодження і розвиток партнерських відносин з соціумом.

3. Ресурси інформаційного представництва Бібліотеки
3.1. Ресурси інформаційного представництва Бібліотеки формуються як відображення різних аспектів діяльності і досягнень колективу та користувачів бібліотеки.
3.2. Інформаційні ресурси є відкритими і загальнодоступними в мережі Інтернет. Інформація, що розміщується на інформаційних ресурсах Бібліотеки, викладається загальновживаними словами, що зрозумілі широкій аудиторії, та відповідає наступним вимогам:
не містить відомості, що зачіпають основні положення Закону України «Про захист персональних даних»;
не  порушує авторське право;
не містить ненормативну лексику;
не відображає відомості, що зачіпають честь і гідність людини і громадянина;
не містить інформаційні матеріали із закликами до насильства і насильницької зміни основ конституційного ладу, розпалюють соціальну, расову, міжнаціональну і релігійну ворожнечу, пропаганду наркоманії, інші відомості, розміщення яких порушує законодавство України;
не суперечить професійній етиці бібліотекаря;
не містить матеріали, заборонені до опублікування законодавством України.
3.3. Права на інформаційні матеріали, розміщені на ресурсах інформаційного представництва, належать Бібліотеці за умови, що інше не регламентовано окремими юридично оформленими документами.
3.4. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається тільки за погодженням з директором Бібліотеки і регламентується законодавством України.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки
4.1. Список осіб, які забезпечують створення, супровід та інформаційне наповнення ресурсів інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки, перелік і обсяг обов'язкової інформації у відповідності до структури ресурсів інформаційного представництва бібліотеки регламентується посадовими обов'язками і затверджується наказом директора Бібліотеки.
4.2. Керівництво забезпеченням функціонування інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки покладається на завідувача (відділу нових інформаційних технологій), який здійснює:
розробку макетів, дизайну і структури інформаційного представництва;
розміщення на ресурсах інформаційного представництва основної, поточної інформації і новин;
консультування членів колективу про підготовку та порядок надання інформації для розміщення на інформаційних ресурсах;
надання аналітичних матеріалів за статистичною звітністю інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки;
навчання персоналу Бібліотеки основам інформаційної культури по роботі з ресурсами інформаційного представництва.
4.3. Дисциплінарна та інша передбачена чинним законодавством України відповідальність за якість, своєчасність надання і достовірність інформаційних матеріалів покладається на відповідальних осіб, згідно з п. 4.1. цього Положення.

5. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення інформаційного представництва в мережі Інтернет Бібліотеки
5.1. Роботи щодо забезпечення функціонування та розвитку інформаційного представництва проводяться відповідно кошторису доходів та витрат Бібліотеки.
5.2. Розмір стимулюючих виплат за організацію роботи з інформаційними ресурсами визначається Положенням про стимулюючі виплати (преміювання) Бібліотеки.

Це приблизний варіант положення. Кожна бібліотека може  його скоротити, чи доповнити. Якщо маєте зауваження чи пропозиції, - чекаю в коментарях.

2 коментарі:

Ви хочете залишити коментар, але не знаєте, як.
Дуже просто:
- натисніть на стрілочку поруч з віконцем "Коментувати як"
- виберіть Ім'я/URL
- наберіть своє ім'я, рядок URL можете залишити порожнім
- "Продовжити" і коментуйте! Дякую!
Для тих, чиї коментарі не з'явилися під дописом - не пройшли модерацію. На це можуть бути наступні причини:
- коментар є спамом;
- коментуючий ображає почуття людей;
-коментар містить нецензурні слова;
- повторний коментар (навіщо повторювати озвучену раніше думку);
- ім'я коментатора є “неприроднім” - вид спаму;
- коментуючий пише не по темі.

Популярні публікації блогу