Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Помічник бібліотекаря


Громадське обговорення проекту постанови КМУ "Про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності"
Громадське обговорення проекту Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) та проекту Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України»
Маніфест УБА "Бібліотеки в умовах кризи"
Проект. Концепція розвитку е-послуг
Проект. Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні
Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету: постанова КМУ від 1.03.2014


 Кодекс етики бібліотекаря УБАРуководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИФЛА ПО ЦИФРОВЫМ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫМ СЛУЖБАМ (IFLA Digital Reference Guidelines)
Маніфест ІФЛА про полікультурну бібліотеку
Видання ІФЛА "Вимір якості діяльності бібліотек" 
Модельный библиотечный кодекс для государств-участников СНГ 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
ГОСТ 7.12-77 Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати 
ДСТУ 3582-97  Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі 
ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды, термины и определения»
Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні
Правила техники безопасности в библиотеках (норми приміщень і т.п.)
Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек та централізованих бібліотечних систем

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи
Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему
Перелік платних послуг, що можуть надаватися закладамикультури, заснованими на державній та комунальній формі власності (Постанова КМУ від 12.12.2011 №1271)
 

Форми державної статистичної звітності для бібліотек та Інструкції з їх заповненняЗапитання-відповіді. Національна парламентська бібліотека України 

Розробки занять з формування у користувачів інформаційної культури
Розробки занять з освоєння інструментарію веб 2.0
Введення в тему
RSS
RSS підписка
RSS, Рідери
You Tube
Твітер і ще про Твітер
Подкаст

Нові книги з бібліотечної справи

Назви виставок до державних свят України


Бібліотека оспівана
Пісеньки та вірші про книгу
Вислови та вірші про книгу
Вірш про бібліотеку і книжку, що сумувала Лесі Вознюк
Віршик про бібліотеку і розумних малят Лесі Вознюк
Живем мы на работе
Елегія книзі
Присвяти бібліотеці

ЦЕНЗУРА
В Інтернеті - 2011
 Петерсон К. Вибір щодо безпеки Інтернету в публічних бібліотеках
Закон України "Про захист суспільної моралі" 

Публічні центри правової інформації


Популярні публікації блогу