Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Помічник бібліотекаря


Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИФЛА ПО ЦИФРОВЫМ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫМ СЛУЖБАМ (IFLA Digital Reference Guidelines)
Маніфест ІФЛА про полікультурну бібліотеку
Видання ІФЛА "Вимір якості діяльності бібліотек" 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
ГОСТ 7.12-77 Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений печати 
ДСТУ 3582-97  Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі 
ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды, термины и определения»
Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні
Правила техники безопасности в библиотеках (норми приміщень і т.п.)
Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек та централізованих бібліотечних систем

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи
Перелік платних послуг, що можуть надаватися закладамикультури, заснованими на державній та комунальній формі власності (Постанова КМУ від 12.12.2011 №1271)


Запитання-відповіді. Національна парламентська бібліотека України Популярні публікації блогу