Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

понеділок, 13 вересня 2021 р.

Що для благодійників посильно, для бібліотек ускладнено

Я про благодійну допомогу бібліотекам та й усім бюджетним установам культури.  Часто на сайтах американських та європейських бібліотек можна зустріти сторінку "Допоможіть бібліотеці", де зазначається рахунок бібліотеки, на який кожен користувач може перерахувати посильну суму. Але наші вітчизняні бібліотеки це не практикують.  Чому?
Напевне, ви в курсі, друзі, що наразі робоча група  працює над  над формуванням нормативно-правової бази, спрямованої на підтримку, розвиток меценатства та регулювання меценатської допомоги у сфері культури через внесення змін до положень деяких законів України, а саме «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про культуру» та «Про рекламу».
Бібліотеками Києва також піднято питання вирішення проблеми ускладненої до неможливості процедури отримання благодійної грошової допомоги від друзів чи партнерів. Адже наразі бібліотеки змушені звітувати за кожен отриманий благодійний внесок на спецрахунок бібліотеки, навіть якщо він становвить 10 гривень. Це призводить до величезного обсягу звітності, часових затрат, які часто не вартують тих коштів, що надходять.
Як це відбувається наразі: і благодійнику, і установі, якій він надає фінансову допомогу, треба вказувати, на які цілі підуть благодіні кошти. Заклад культури не може на свій розсуд використати отримані кошти. На кожен платіж треба робити окремий кошторис для департаменту (культури) і для казначейства.
Кожен день треба відслідковувати надходження благодійних коштів і систематизувати їх цільове призначення. Для того, щоб встигнути до кінця місяця підготувати звіт, на який дається вкрай обмежений термін, треба або розширяти штат, або підвищувати зарплатню працівникам, але це не є можливим і з огляду на фінансування закладів культури і з огляду на суми благодійної допомоги.
 Нормативні документи, якими зараз керуються заклади культури, і які зобовязують робити такий звіт на кожну суму благодійної допомоги, навіть якщо вона становить одну гривню :
      Згідно з ч. 4 ст. 13 БКУ благодійні внески у грошовій формі можна використати на організацію основної діяльності бюджетних установ. Але не варто забувати, що фізособа – благодійник може визначити напрями витрачання благодійних внесків.Якщо ж благодійник їх не визначив, то керівник бюджетної установи (набувач) спрямовує їх на першочергові потреби, пов'язані тільки з основною діяльністю установи.
       ЦКУ розглядає благодійну допомогу як пожертву. Це узгоджується зі ст. 6 Закону про благодійність, у якій ідеться про благодійні пожертви.
      Під час укладення договорів про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом (ст. 729 ЦКУ). Такі договори можуть укладатися як в усній, так і в письмовій формі. 
 3.      Постанова № 228 від 28.02.2002 "Про затвердження порядку  складання, розгляду, затвердження та основних   вимог  до  виконання  кошторисів  
бюджетних  установ  "
       (Абз.4 п.49 )    Після надходження благодійного внеску набувач  вносить  зміни 
до   спеціального   фонду  кошторису  за  напрямами  видатків,  що 
визначаються відповідно  до 
до   спеціального   фонду  кошторису  за  напрямами  видатків,  що 
визначаються відповідно  до постанови № 228 від 28.02.2002
       Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень бюджетних коштів до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків бюджету та надання кредитів з бюджету повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року.
{Абзац четвертий пункту 49 в редакції Постанови КМ № 211 від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами № 549 від 29.04.2004, № 37 від 24.01.2011, № 618 від 10.07.2019}
            Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями, за надходженнями субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на підставі довідки Казначейства про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Казначейства, довідки про зміни до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.
  Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня зареєстровані та взяті на облік відповідним органом Казначейства копії затверджених довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги надходжень бюджетних коштів за власними надходженнями спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.
  У разі проведення розпорядниками операцій в натуральній формі вносяться зміни до спеціального фонду кошторису за відповідними підгрупами власних надходжень та відповідних видатків шляхом збільшення планових показників з урахуванням фактичного обсягу цих операцій за умови відсутності або перевищення таких планових показників. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.
Внесення змін до кошторису (плану використання)
У разі якщо затверджені обсяги власних надходжень спецфонду кошторису фактично перевищено (з урахуванням залишків на початок року), до кошторису вносять зміни – на підставі розрахунків із відповідним обґрунтуванням (абз. 2 п. 3.9 Інструкції № 57). Для цього розпорядники бюджетних коштів подають розпорядникам вищого рівня:
• довідку про внесення змін до кошторису, затверджену керівником установи, який затвердив кошторис (додаток 11 до Інструкції № 57);
• зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін;
• завірені відповідним органом Казначейства копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями (додаток 7 до Інструкції № 57).
 4. Порядок № 1222 – Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабміну від 04.08.2000 р. № 1222.
 5. Порядок № 1407 – Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.
 11.17. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться за плановими показниками відповідних видів надходжень з урахуванням їх фактичного обсягу в розрізі кодів класифікації доходів бюджету і видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі згідно з додатком 37 до цього Порядку.
(абзац перший пункту 11.17 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)
 6. Порядок № 719 – Порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затверджений постановою Кабміну від 02.09.2015 р. № 719.
 7. Порядок № 938 – Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.
8. Інструкція № 174 – Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 01.06.2011 р. № 174.8
9. Положення № 637 – Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
10. Інструкція № 57 – Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.
Тож дуже важливо спростити цю процедуру і дати бібліотекам можливість залучати благодійні пожертви на свій спецрахунок. І є велике сподівання, що невдовзі у прикінцевих положеннях Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»  з'явиться відповідний пункт. 
Дуже дякую нашому головбуху Ірині Євгенівні за надання усіх посилань на законодавчі та нормативні акти.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ви хочете залишити коментар, але не знаєте, як.
Дуже просто:
- натисніть на стрілочку поруч з віконцем "Коментувати як"
- виберіть Ім'я/URL
- наберіть своє ім'я, рядок URL можете залишити порожнім
- "Продовжити" і коментуйте! Дякую!
Для тих, чиї коментарі не з'явилися під дописом - не пройшли модерацію. На це можуть бути наступні причини:
- коментар є спамом;
- коментуючий ображає почуття людей;
-коментар містить нецензурні слова;
- повторний коментар (навіщо повторювати озвучену раніше думку);
- ім'я коментатора є “неприроднім” - вид спаму;
- коментуючий пише не по темі.

Популярні публікації блогу