Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

понеділок, 12 квітня 2021 р.

118 показників для обліку бібліотечної діяльності. Не мало? )

Трапляються статистичні звіти бібліотек, у яких показники діяльності вражають. І часто, через не розуміння бібліотекарями, що входить в те чи інше визначення показника, бо чітких орієнтирів і пояснень, що саме має влючати бібліотечна статистика, нема. А ті інструкції до форм держстатзвітності 2007 року вже давно застарілі, і інструкції до них на  кшталт "масло масляне",  і не відображають, не пояснюють  показників більшості видів сучасної бібліотечної діяльності.
Чому б нам не запозичити досвід Чехії у розробці Щоденника бібліотеки. За покликанням можете ознайомитися з оригіналом чеською мовою, а нижче я наведу показники та їх визначення, які включені у щоденник роботи чеської бібліотеки. Перепрошую за можливі помилки чи некоректність перекладу, матиму час - удосконалю, але для розуміння суті - згодиться)
Отже, 
 Щоденник бібліотеки розроблено у співпраці з NIPOS  (Національним інформаційно-консультаційним центром культури) та Інститутом бібліотечної справи Національної бібліотеки Чехії як основа для бібліотечної статистики. Він містить форми для ведення постійних записів про діяльність бібліотеки, які потім використовуються для заповнення річного статистичного звіту KULT (MK) 12-01, затвердженого Чеським статистичним управлінням.

Бібліотечний звіт містить показники, що характеризують сучасний вигляд та очікуваний розвиток публічних бібліотечних та інформаційних послуг, що надаються бібліотеками, створеними та діючими, органів  місцевого самоврядування та державою. Згідно рекомендацій ЮНЕСКО щодо бібліотечної статистики, відповідно. його методологічні та вимоги до даних. Звіт служить однією з основ управлінської діяльності, оцінки бібліотеки, планування, порівняння для різних концептуальних та проектних робіт, а також джерелом для міжнародної статистики та порівнянь.

Окрім табличної частини, щоденник містить також методологічну частину, що складається з 3 глав: Обов’язкові визначення, Інструкції щодо заповнення окремих показників Щоденника та Інструкції щодо заповнення окремих показників Бібліотечного звіту за рік Kult (MK) 12- 01.

Методичні вказівки та визначення наведені в Щоденнику для заповнення статистичного звіту.

Для організації електронного збору дано - шлях подання.

Шлях подання статистичних звітів за 2019 рік:

1) Бібліотека

надсилає звіт, включаючи дані про свої філії, до уповноваженої бібліотеки до 7 лютого 2020 року.

2) Уповноважена бібліотека

перевіряє та вводить статистичні дані для всіх бібліотек, що належать до сфери його компетенції, та для себе, у форми електронної статистики, розміщені на веб-сайті NIPOS до 6 березня 2020 р. Одночасно він надсилає Згоду на публікацію даних для уповноважених бібліотека та будь-які коментарі до NIPOS.

3) Обласна бібліотека

перевіряє дані для уповноважених бібліотек та вносить дані для своєї регіональної наукової бібліотеки у форми електронної статистики, розміщені на веб-сайті NIPOS до 20 березня 2020 р. Одночасно він надсилає Згоду на публікацію даних для себе та будь-які коментарі щодо звітів до NIPOS.

 Орієнтовний шлях подання статистичних звітів на 2020 рік:

1) Бібліотека

надсилає звіт, включаючи дані про його філії, до уповноваженої бібліотеки до 5 лютого 2021 року.

2) Уповноважена бібліотека

перевіряє та вводить статистичні дані для всіх бібліотек, що належать до сфери його компетенції, та для себе в бланки електронної статистики, розміщені на веб-сайті NIPOS до 12 березня 2021 р. Одночасно він надсилає Згоду на публікацію даних для уповноважених бібліотека та будь-які коментарі до NIPOS.

3) Обласна бібліотека

перевіряє дані для уповноважених бібліотек та вносить дані для своєї регіональної наукової бібліотеки у форми електронної статистики, розміщені на веб-сайті NIPOS до 26 березня 2021 р. Одночасно він надсилає Згоду на публікацію даних для себе та будь-які коментарі щодо звітів до NIPOS.

Щоденник бібліотеки можна завантажити з веб-сайту http://www.nipos-mk.cz

або веб-сайт Бібліотечного інституту Національної бібліотеки Чеської Республіки http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

1. Кількість користувачів бібліотек

Кількість користувачів  бібліотеки, кількість мешканців муніципалітету або муніципалітетів, муніципальної чи міської частини, для мешканців яких створена звітна бібліотека .  Викладено ситуацію станом на 31 грудня звітного року, що  має відповідати статистично відстежуваному району муніципалітету, міського району). Кількість обслуженого населення також включає іноземців, які мають постійне місце проживання (постійне та тимчасове).

2. Бібліотечна колекція

Колекція  відібраних, організованих, зареєстрованих та професійно оброблених документів, зібраних та які зберігаються  у бібліотеці, яка доступна користувачам для заочного та повного робочого часу та в процесі надання інших бібліотечних та інформаційних послуг.

3. Бібліотечна одиниця

Основна одиниця записів і статистичних даних бібліотечного фонду, внесена в реєстр.

4. Нехудожня література

Наукова, професійна та науково-популярна література у вигляді книги з усіх сфер людської діяльності та енциклопедична література.

5. Художня  література

Вся художня література, тобто проза, поезія, п’єси та сценарії у формі книги.

6. Рукопис

Оригінал документа, написаний від руки, на машинці або на комп’ютері.

7. Мікрографічний документ

Фотодокумент, що вимагає збільшення. Включає мікрофільми та мікрофіші тощо. Слайди не входять до цієї групи.

8. Картографічний документ

Двовимірні та тривимірні карти, плани, атласи з картографічною інформацією, глобуси, топографічні моделі, пластикові карти та аерофотознімки (крім картографічних документів у книжковій, мікрографічній, аудіовізуальній та електронній формі).

9. Друкована музика

Письмовий документ, основним змістом і сутністю якого є нотна графіка музичного твору. Він може бути у формі окремих або підшивки сторінок  або тома, а також може містити текст.

10. Аудіодокумент

Документ із звукозаписом, наприклад MP3, CD, магнітофон, касета, грамофонний запис тощо.

11. Аудіо-візуальний документ

Документ із аудіовізуальним (аудіовізуальним) записом, який вимагає використання спеціального обладнання (наприклад, відеоплеєрів тощо) для забезпечення можливості прослуховування та перегляду, наприклад аудіо-відео, DVD-відео, записів фільмів (крім мікрографічних та електронних документів).

12. Іміджевий документ

Документ, основною характеристикою якого є двовимірний живописний вираз - наприклад, фотографія, живопис, репродукція мистецтва тощо.

Для статистичних цілей документ в електронному вигляді на твердому носії, доступний за допомогою комп’ютерних технологій. Документ, який відрізняється від друкованих типів документів не своїм змістом, а формальними характеристиками, зокрема цифровим способом запису інформації, і, як наслідок, більшою незалежністю та відокремленістю вмісту документа від носія даних. Компакт-диски та DVD-диски, які можна відтворювати лише на ПК, а також компакт-диски та DVD-диски з текстами у форматі pdf, зображення та програми, а також електронні зчитувачі документів вважаються електронними документами на матеріальних носіях.

14. Інші документи

Усі інші некласифіковані документи, наприклад стандарти, патентні документи, література компанії, роздільники, тривимірні документи, мультимедійні файли, документи Брайля, настільні ігри тощо.

15. Періодичне, серійне видання

Документ у друкованій або електронній формі, що видається послідовно з регулярною або нерегулярною періодичністю, як правило, з цифровим або хронологічним позначенням, під тим самим заголовком і з метою продовження. Включає, наприклад, журнали, газети, збірники матеріалів, річні звіти.

16. Вільний вибір

Бібліотечна колекція, яка є безпосередньо доступною для користувачів без посередницької діяльності бібліотекаря.

17. Доповнення (бібліотечна колекція)

Короткий зміст бібліотечних одиниць, які були додані до бібліотечної колекції бібліотеки протягом звітного періоду шляхом придбання, пожертви, оцифрування, обміну або будь-яким іншим способом та записані у додатковому списку.

18. Зменшення (бібліотечний фонд)

Короткий зміст бібліотечних одиниць, які були вилучені з бібліотечного фонду протягом звітного періоду (втрати, пошкодження, оновлення тощо) та занесені до списку вибуття.

19. Зареєстрований користувач

Фізична або юридична особа, яка мала дійсну реєстрацію в бібліотеці (новостворену, відновлену чи дійсну з попереднього періоду) протягом принаймні частини звітного періоду і яка має право позичати документи (відсутні та особисто) з фондів бібліотеки або користуватися іншими бібліотечними та інформаційними послугами. Реєстрація може бути здійснена в присутності людини в бібліотеці або для певного виду послуг віддалено через Інтернет. Ця фізична або юридична особа враховується в одній бібліотеці лише один раз за звітний рік.

До числа зареєстрованих користувачів також входить користувач, який мав дійсну реєстрацію з попереднього року і який здійснив принаймні одну транзакцію, записану бібліотечною системою протягом поточного року, наприклад, позику, повернення, продовження терміну позики, бронювання тощо. користувач може бути зареєстрований лише раз на календарний рік.

Приклад: користувач реєструється в листопаді 2016 року, позичає книгу в лютому, а реєстрація на 2017 рік підтверджується для статистичних цілей. У листопаді 2017 року він проходить щорічну реєстрацію та вимагає її продовження. у цьому випадку оновлена реєстрація для статистичних цілей не враховується, а враховується в 2018 році за першим кредитом.

20. Незареєстрований користувач

Фізична або юридична особа, яка не зареєстрована в бібліотеці протягом звітного періоду, але яка користується послугою в бібліотеці, не пов’язаною з реєстрацією (наприклад, позики на повний робочий день, доступ до Інтернету, освітні чи культурні заходи).

21. Зареєстрований користувач до 15 років

Фізична особа, яка не досягла 15-річного віку та мала дійсну реєстрацію бібліотеки (новостворену, відновлену чи дійсну з попереднього періоду) протягом принаймні частини звітного періоду і яка має право позичати документи (відсутня та особисто ) з фондів бібліотеки або користуватися іншими бібліотечними та інформаційними послугами. Реєстрація здійснюється за згодою законного представника. Цю особу зараховують до однієї бібліотеки лише один раз за звітний рік. Вік до 15 років означає ситуацію, коли в період з 1 січня по 31 грудня людина не досягла 15-річного віку, тобто не мала свого 15-річчя в певному році.

До числа зареєстрованих користувачів віком до 15 років також входить користувач, який мав дійсну реєстрацію з попереднього року і який здійснив принаймні одну транзакцію, записану бібліотечною системою протягом поточного року, наприклад, позику, повернення, продовження строку позики , бронювання тощо. У цьому випадку користувач може бути зареєстрований лише раз на календарний рік. Див. Приклад у визначенні 19.

22. Відвідувач бібліотеки

Що стосується записів та статистики, це кожен, хто особисто відвідав бібліотеку того дня та скористався однією з її послуг, культурними або освітніми заходами (фізичний візит), а також кожним входом у сферу електронних послуг, що надаються бібліотекою та їх онлайн використання, з космосу поза бібліотекою (віртуальний візит).

23. Відвідувач бібліотеки - фізичний візит

Зареєстрований або незареєстрований користувач, який (фізично) відвідав бібліотеку в цей день, оформив позику (позичив або повернув бібліотечні документи) або надав іншу бібліотеку чи інформаційну послугу. Також включаються учасники культурно-освітніх та інших заходів, організованих у бібліотеці (дискусії, лекції, виставки, курси, екскурсії тощо).

24. Відвідувач культурного заходу

Особа, яка брала участь у культурному заході, організованому бібліотекою, незалежно від того, є він зареєстрованим користувачем бібліотеки чи ні.

25. Відвідувач навчального заходу (учасник виховного заходу)

Особа, яка брала участь у виховному заході, організованому бібліотекою, незалежно від того, зареєстрований він користувачем бібліотеки чи ні.

25а. Відвідувач інших заходів, головним організатором яких не є бібліотека

Особа, яка брала участь у заході, який проводиться в бібліотеці, головним організатором якої не є бібліотека.

26. Відвідувач, який користується Інтернетом у бібліотеці

Людина, яка цього дня користувалась Інтернетом у бібліотеці, незалежно від того, зареєстрована вона чи ні.

27. Відвідувач інтернет-бібліотечних послуг (віртуальний візит)

Особа, яка ввійшла в електронний каталог через веб-інтерфейс, відп. кожен запис адреси до протоколу позики, до спеціалізованих баз даних та ліцензованих електронних ресурсів тощо поза бібліотекою.

28. Позики

Позика одного бібліотечного підрозділу одному користувачеві, зроблена та зареєстрована бібліотекою особисто або заочно. Що стосується періодичних запозичень, див. Визначення 36. Позики примірників реєструються та повідомляються в томах оригінальних документів. Позика також є продовженням позики, яку вимагає користувач (до закінчення строку позики), див. Позики на повний робочий день подаються лише за умови їх реєстрації3. Примітка: Електронні запозичення електронних документів (електронних книг) повідомляються як частина електронних послуг, див. Визначення 53a

29. Позика на повний робочий день

Зареєстрована та зареєстрована оренда одного бібліотечного приміщення у приміщенні бібліотеки 3.

30. Позика відсутнього  у фонді документа

Зареєстрована позика однієї бібліотечної одиниці поза бібліотекою.

31. Продовження позики

Подовження строку оренди по закінченню терміну користування, передбаченого правилами бібліотеки (оренди) бібліотеки. Виконується за бажанням користувача, в бібліотеці або в Інтернеті. Він не включає автоматично генеровані розширення позики бібліотечною системою без запиту користувача. Продовження позики статистично фіксується та повідомляється як чергова позика  

32. Позичення наукової літератури дорослому користувачеві

Позики наукової, професійної, науково-популярної та енциклопедичної літератури дорослому користувачеві.

33 Позичення красивої літератури дорослому користувачеві

Позичення художньої літератури, тобто прози, поезії, п’єс та сценаріїв у дорослого користувача.

34. Надання навчальної літератури дитині-користувачеві

Позичення навчальної літератури для користувачів віком до 15 років.

35. Позичення художньої літератури дитині-користувачеві

Кредит на художню літературу для користувачів віком до 15 років.

36. Періодична позика

Позики одного пов'язаного року (або обсягу, тобто к. Дж.). Для періодичних видань, що постійно надходять, позикою є кожна окрема робоча книжка або номер періодичного видання (зареєстрований у записах майбутніх періодичних видань). Завершений рік майбутніх періодичних видань має бути заповнений та зданий (і зареєстрований) як одна бібліотечна одиниця.

37. Веб-сайт бібліотеки

Послуга електронної бібліотеки, яка має унікальний домен в Інтернеті або використовує домени іншої організації. Він складається з набору цифрових документів, що містять основну інформацію про бібліотеку та її послуги, а також посередницькі електронні послуги бібліотеки (наприклад, електронний каталог, ліцензійні та власні бази даних, он-лайн послуги надання позик, он-лайн інформаційні послуги) Мета веб-сайту - забезпечити доступ до бібліотечних та інформаційних послуг та ресурсів 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

38. Кількість відвідувань веб-сайту бібліотеки

Кількість відвідувань веб-сайту бібліотеки, незалежно від кількості переглянутих сторінок або файлів, із бібліотечного простору або поза бібліотекою.  Відвідування веб-сайту визначається як серія запитів на сторінки одного веб-сайту від одного унікального відвідувача протягом часового інтервалу в 30 хвилин (тобто - що новий запит на сторінку зазначеного веб-сайту повинен проходити максимум 30 хвилин від попереднього запиту). Якщо між двома запитами минуло більше 30 хвилин, це вже новий візит / відвідувач.  Це правило базується на міжнародному стандарті організації IF ABC і використовується як вітчизняними, так і закордонними вимірювальними службами.

39. Електронний бібліотечний каталог (OPAC)

Публічно доступний онлайн-каталог для користувачів бібліотеки. На додаток до власне пошуку записів документів, він також зазвичай надає ряд інших служб, наприклад, це дозволяє адміністрування облікового запису користувача, доступ до інших джерел інформації тощо.

40. Електронний бібліотечний каталог (OPAC) в Інтернеті

Електронний каталог бібліотеки, який громадськість може використовувати через віддалений доступ, тобто через веб-інтерфейс.

41. Доступ до електронного каталогу

Запис (підключення) до електронного каталогу (OPAC) визначається як успішний запит на електронний каталог (OPAC), зроблений з комп'ютера всередині бібліотеки або ззовні бібліотеки.

Це один цикл діяльності користувача, який починається з підключення користувача до OPAC і закінчується припиненням діяльності в OPAC, який є або явним (тобто виходом з OPAC шляхом відключення або завершення, так званий вихід, вихід з системи) або неявно - час, так званий тайм-аут). Середня затримка часу встановлена ​​на 30 хвилин. Більш тривалий час повідомляється як інше з'єднання. Внески користувачів та працівників бібліотеки не відрізняються. Дані про кількість записів доступні в автоматизованій бібліотечній системі. Якщо бібліотека не здатна відрізнити вхідні дані від бібліотечного простору та поза бібліотечним простором, вона визначає взаємні пропорції за допомогою кваліфікованої оцінки, але тоді вона вказує такі дані лише в коментарі.

42. Доступ до електронного каталогу з бібліотечного простору

Доступ до електронного каталогу (OPAC) з приміщення бібліотеки визначається як успішний запит на OPAC, зроблений з комп’ютера в приміщенні бібліотеки.

43. Доступ до електронного каталогу поза бібліотекою

Доступ до електронного каталогу (OPAC) ззовні поза бібліотекою визначається як успішний запит до OPAC через віддалений доступ (через веб-інтерфейс).

44. Електронний протокол позики (он-лайн)

Електронна реєстрація користувачів, позики та інші операції, пов’язані з індивідуальними обліковими записами користувачів. Статистика контролює записи зареєстрованих користувачів у протокол, який користувач може реалізувати лише на основі призначеного коду доступу.

45. Доступ до електронного протоколу позики

Вступ до електронного протоколу позики визначається як вхід (підключення) користувача до власного облікового запису користувача з комп'ютера, що знаходиться в бібліотеці, або з комп'ютера поза бібліотекою, тобто. за допомогою віддаленого доступу.

46. Доступ до електронного протоколу позики з бібліотечного простору

Це вхід (підключення) користувача до власного облікового запису користувача з комп’ютера, що знаходиться в бібліотеці.

47. Доступ до електронного протоколу позики поза бібліотекою

Це вхід (підключення) користувача до власного облікового запису користувача за допомогою віддаленого доступу.

48. Ліцензовані електронні джерела інформації

Електронні бази даних (бібліографічні, повнотекстові та фактичні) та окремі інформаційні документи, до яких бібліотека має доступ для своїх користувачів.

Електронні джерела інформації ми вважаємо базами даних, що входять до колекції бібліотеки, обробляються в локальних інформаційних системах і робляться доступними через мережу. Їх придбання відбувається: шляхом придбання даних, отримання прав доступу в межах місцевого, регіонального, національного, групового (консорціуму) або індивідуального ліцензійного договору, набуття прав доступу на основі законодавства (обов’язкова публікація) шляхом оцифрування або цільового локального зберігання цифрових документів відповідно до авторських прав.

Бази даних - це файли або набори даних, фактичні дані, тексти та інші цифрові об’єкти, до яких здійснюється доступ через загальний інтерфейс. В основному ми включаємо бази електронних періодичних видань, що надаються в рамках консорціумів, бази агрегування, такі як EBSCO, JSTOR, ANOPRESS, які пропонують періодичні видання різних видавництв.

Виключає безкоштовні ресурси, бібліотечні портали (наприклад, віртуальні професійні бібліотеки), файли посилань на базі даних або електронні курси. Також виключаються заголовки, доступні як платні за перегляд, або бази даних, доступні лише для тестування.

49. Доступ до електронних джерел інформації та баз даних

Доступ (підключення) до електронних джерел інформації та баз даних (надалі лише бази даних) із бібліотечного простору або з простору поза бібліотекою. Він визначається як успішний запит бази даних, зроблений із комп’ютера в приміщенні бібліотеки або з комп’ютера поза приміщеннями бібліотеки, тобто. за допомогою віддаленого доступу. Середня затримка часу встановлена на 30 хвилин. Більш тривалий час повідомляється як інше з'єднання. Внески користувачів та працівників бібліотеки не відрізняються.

Він включає кількість записів в електронних джерелах інформації та базах даних власних та ліцензованих.

Щодо документів, доступних із серверів інших постачальників, статистичні дані надаються постачальником відповідної послуги або керівником консорціуму. Якщо бібліотека надає власні цифрові документи (наприклад, власні оцифровані об’єкти, електронні дисертації тощо), вона сама подає статистичні дані.

50. Загальний доступ до електронних джерел інформації та баз даних із бібліотечного простору.

Успішний запит на базу даних або джерело інформації, зроблений із комп’ютера в бібліотеці. Включається кількість записів у власні та ліцензовані електронні джерела інформації та бази даних.

51. Загальний доступ до електронних джерел інформації та баз даних поза бібліотекою

Успішний запит на базу даних або інформаційний ресурс із комп’ютера, який знаходиться за межами бібліотеки за допомогою віддаленого доступу. Включається кількість записів у власні та ліцензовані електронні джерела інформації та бази даних 7.

52. Переглянути (завантажити) цифровий документ

Доступ до документа або його частини (наприклад, статті журналу, цілого цифрового документа або його частини, наприклад, розділу чи вбудованого зображення чи посилання), незалежно від формату відображення (наприклад, pdf, html, ps) протягом невизначеного періоду часу. Завантаження обкладинки, вмісту або іншої супровідної частини документа не враховується.

53. Кількість відображених (завантажених) цифрових документів

Кількість відображених (завантажених) документів із власних спеціалізованих баз даних та ліцензованих електронних джерел інформації 7 або з OPAC, які доступні користувачам через локальну мережу або Інтернет 7.

53а. Електронний кредит електронного документа, номер електронного кредиту електронного документа

Передача електронного документа (зазвичай електронної книги) одному користувачеві протягом обмеженого часу на власному пристрої користувача.

54. Кількість власних спеціалізованих баз даних

Ряд електронних баз даних, створених самою бібліотекою, зміст яких спеціально тематично, регіонально чи іншим чином визначений, і які вона надає користувачам на сайті (через ПК у бібліотеці) та через Інтернет. Він не включає електронний каталог бібліотеки та протокол позики.

55. Інтернет-послуги

Усі послуги, що надаються бібліотекою користувачам через мережу, наприклад, Інтернет, інтранет, екстранет (послуги надання Інтернет-позик, тобто замовлення, бронювання, продовження позик, Інформаційні та довідкові послуги в Інтернеті, електронна доставка документів).

55а. Послуги онлайн-кредитування

Послуги, що надаються за допомогою електронного протоколу позики, такі як замовлення, бронювання, продовження позик, а також позика електронних документів

56. Інтернет-інформаційні послуги (кількість відповідей на запитання)

Для цілей статистичної звітності це інформаційні послуги, які бібліотека надає своїм користувачам через Інтернет за їх запитом. (наприклад, запитайте бібліотеку, напишіть нам електронною поштою, запитання щодо соціальних мереж тощо)

57. Міжбібліотечна послуга позики (ILB) МБА

Тип послуги з надання в оренду, що дозволяє будь-якій бібліотеці вимагати та надавати своїм користувачам з іншої бібліотеки в державі ті документи, яких вона не має у своїх фондах, і навпаки - позичати документи з власних фондів іншим бібліотекам за запитом. Це може бути здійснено шляхом позики фізичного документа, копії або в електронній формі.

58. Міжнародна служба міжбібліотечної позики (MMVS)

Послуга міжбібліотечного оренди, що здійснюється між бібліотеками різних країн. Це може бути здійснено шляхом позики фізичного документа, копії або в електронній формі.

59. Вимога (у межах MVS та MMVS)

Під запитом розуміється друкований або електронний запит на позику документа (або його копії), надісланий або отриманий з іншої бібліотеки.

60. Позитивно вирішений запит (у межах MVS та MMVS)

Відправлення (або отримання) документа (або його копії) на основі отриманого (надісланого) запиту.

61. Біржовий фонд

Окрема частина бібліотечного фонду уповноваженої бібліотеки, яка призначена для здачі в бібліотеках, що виконують функції регіональних функцій.

62. Обмінний файл

Одноразовий доставлений і зданий в набір книг та інших документів  бібліотеки на певний проміжок часу (як правило, довший за звичайний термін запозичення бібліотеки-позичальника) з фонду обміну. Ця послуга не відповідає принципам служби міжбібліотечного абонементу. Обмінні файли не включаються ні в стан бібліотечної колекції  

63. Культурні заходи для громадськості

Заходи, організовані бібліотекою для користувачів та громадськості, перевагою яких є виховання особистості, забезпечують розваги та естетичний досвід. Зазвичай учасники не зобов’язані брати активну участь, наприклад, дискусії, виставки, літературні зустрічі, програми, музичні програми, концерти, вікторини, театр з однією дією, літературні читання, дискусії з переважною культурною складовою, Ніч музеїв, дискусії з дітьми (казки , рими ...), авторські читання, проходження першокласників, Книга для першокласників, Ніч з Андерсеном, Мисливці за перлинами, конкурси, гра в настільні ігри, мистецтво, творчі майстер-класи, оцінка конкурсів, кінопокази, театральні вистави,  колективи для декламування, відкриття виставки. Відкриття невеликих виставок (наприклад, новинок) не включені.

64. Освітні заходи для громадськості

Заходи, організовані бібліотекою для користувачів та громадськості, користь яких полягає у розвитку знань та знань, дають нову інформацію та розуміння. Учасники повинні брати активну участь. Наприклад, тренінги, курси, конференції, лекції, виставки з інформацією (про автора, місце, історію…), екскурсії, бібліотека, інформаційні уроки, спеціальні заходи (наприклад, ювілей бібліотеки / комбіновані екскурсії ...), дискусії, семінари, університети дозвілля , заходи, що проводяться у співпраці зі школою в рамках навчання (читання, інформаційна та цифрова грамотність), анотовані музичні та кінопрограми.

64 а  Інші заходи, не організовані бібліотекою

Інші заходи, головним організатором яких не є бібліотека, тобто заходи, що відбуваються у приміщенні бібліотеки, наприклад, заходи громад, організовані установами, асоціаціями в місці або в межах оренди тощо.

65. Опубліковані неперіодичні видання

Видання, видані бібліотекою (у друкованому та електронному вигляді), як завершена одиниця, як правило, одразу, або також послідовно в окремих частинах, якщо вони складають одну одиницю, кількість деталей і час завершення одиниці, як правило, визначаються заздалегідь. Публікації, які містять тираж (або титульний аркуш) з даними, необхідними для обробки бібліотекою, відповідно. передбачені чинним законодавством. Внутрішні публікації адміністративного характеру (бізнес-плани, циркуляри тощо) не включаються.

66. Видані періодичні видання

Документи, що поступово публікуються бібліотекою окремими частинами, пов’язаними загальною назвою, позначенням послідовності (наприклад, безперервна нумерація), рівномірним розташуванням та фокусом змісту, через рівні проміжки часу, з метою постійного продовження, наприклад, бюлетені, бюлетені, періодичні видання. Періодичні видання, що видаються в електронному вигляді, також включаються до записів періодичних видань, виданих бібліотекою.

67. Опубліковані аудіовізуальні (аудіо-візуальні) твори

Видані в бібліотеці документи, що записують звук і зображення (див. Визначення 11), один з яких може переважати, і які вимагають використання спеціального обладнання для прослуховування та перегляду. Наприклад аудіо-відео, DVD.

68. Видані електронні документи

Документи, видані бібліотекою в електронному вигляді, які можна читати або відтворювати лише за допомогою ПК або подібного електронного пристрою. Див. Визначення 13.

69. Місце навчання

Місце в бібліотеці, де користувачі можуть читати чи вчитися, з технічними пристроями чи без них. Він не включає місця в залах, лекційних та театральних залах, де проводяться культурно-освітні заходи та місця для відпочинку.

70. Комп’ютер для користувачів

Комп’ютер (робоча станція), підключений до локальної мережі або розташований окремо, призначений в першу чергу для самостійної роботи користувачів бібліотеки.

71. Комп’ютер для користувачів, підключених до Інтернету

Комп’ютер (робоча станція), що дозволяє користувачам бібліотек виходити в Інтернет.

72. Бібліотечна площа для користувачів у м2

Він включає загальну корисну площу бібліотеки, призначену для відвідувачів (у головному корпусі та філіях), наприклад, вільний вибір, навчальні зали, читальні, включаючи літні читальні, лекційні (театральні) зали тощо. Виключає закриті склади, сходи , вхідні зони, санітарні приміщення тощо включають площу, наприклад, інформаційного центру чи іншої частини, якщо він надає бібліотечні та інформаційні послуги.

73. Кількість годин для населення на тиждень

Вкажіть кількість годин, протягом яких бібліотека відкрита для відвідування. В окремі дні завжди враховуються години роботи найдовшого відкритого відділу чи філії. Загальна кількість годин роботи окремих відділів та філій на тиждень не складається. У випадку нестандартного робочого часу, коли, наприклад, так званий довгий і короткий тиждень регулярно чергуються, рекомендується вказати середнє значення цих двох тижнів.

74. Середня кількість працівників бібліотеки

Середня зареєстрована кількість працівників, що звітують у бібліотеках, перерахована на штатних працівників на рік.

75. Професійний персонал поділяється на дві групи за професійною освітою:

а) бібліотекарі - усі працівники, які пройшли навчання з бібліотечної справи або галузі інформаційних наук, закінчивши університет, вищу професійну освіту, середню школу або закінчивши курс перепідготовки бібліотек або, з 2016 року, склавши відповідний іспит у рамках Національної системи кваліфікацій , б) інші фахівці - кваліфіковані фахівці з університетською, вищою професійною чи середньою освітою в інших галузях.

76. Волонтери

Волонтер - це людина, яка без права на фінансову винагороду та за власним бажанням забезпечує свій час, досвід, навички та енергію для розширення чи вдосконалення послуг бібліотеки, або допомагає у діяльності, пов’язаній з бібліотечними послугами. Волонтер - це особа віком від п’ятнадцяти років.

76а. Кількість годин, відпрацьованих волонтерами на рік

Забезпечується сума всіх годин, які волонтери відпрацьовують на рік.

Визначення № 77-112а.

Ці визначення застосовуються до звітування управлінських даних. Завдяки своїй спрямованості (предмету) вони обробляються в іншій формі. Вони публікуються на веб-адресах KI NK ČR 8 та NIPOS, так що їх можливі зміни можуть бути оперативно включені.

114. Відділення

Місцево виділена частина бібліотеки, яка є її організаційною частиною та працює під її безпосереднім керівництвом.

115. Консультації

Консультація або інша форма консультативної послуги, що надається бібліотекарям або їх засновникам та операторам, за запитом, яка не становить робочого часу менше 0,5 години. Байдуже в письмовій, телефонній чи особистій формі.

116. Методичний візит

Консультаційна або інша консультативна послуга, інструкція, яка надається безпосередньо в "запитуючій" (обслуговується) бібліотеці та пов'язана з відвідуванням цієї бібліотеки. Консультації, надані під час методичного візиту, більше не реєструються окремо.

117. Професійна бібліотека

Це основна бібліотека з обсягом роботи бібліотекаря понад 15 годин на тиждень.

118. Непрофесійна бібліотека

Це основна бібліотека з обсягом роботи бібліотекаря максимум 15 годин на тиждень.

1 коментар:

  1. Я вражена і в захваті!!! Так все розписано, навіть діяльність волонтерів включено! Дякую, Ольго Іванівно!!!

    ВідповістиВидалити

Ви хочете залишити коментар, але не знаєте, як.
Дуже просто:
- натисніть на стрілочку поруч з віконцем "Коментувати як"
- виберіть Ім'я/URL
- наберіть своє ім'я, рядок URL можете залишити порожнім
- "Продовжити" і коментуйте! Дякую!
Для тих, чиї коментарі не з'явилися під дописом - не пройшли модерацію. На це можуть бути наступні причини:
- коментар є спамом;
- коментуючий ображає почуття людей;
-коментар містить нецензурні слова;
- повторний коментар (навіщо повторювати озвучену раніше думку);
- ім'я коментатора є “неприроднім” - вид спаму;
- коментуючий пише не по темі.

Популярні публікації блогу