Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

Недостатньо знати, треба і застосовувати. Недостатньо хотіти, треба і робити. Гете

середу, 2 листопада 2011 р.

Майбутнє бібліотек: ролі та сценарії

      Ще в одному з перших дописів цього блогу я привела перелік ролей публічної бібліотеки, визначений Асоціацією Публічних Бібліотек Американської Бібліотечної Асоціації, які притаманні і для українських бібліотек.
В чому ж бачать своє майбутнє публічні бібліотеки Данії? 

   Стратегія уряду Данії  «Прогрес, іновації і згуртованість - Стратегія Данії в глобальній економіці" є політичним баченням того, як Данія має протистояти викликам глобалізації. Стратегія вміщує 350 конкретних ініціатив  в 14 сферах життєдіяльності суспільства. Сім з них стосуються освіти від початкової школи до університету. Інші стосуються досліджень, інновацій, підприємництва, безперервної освіти і партнерства. Жодна з цих 14 сфер не може бути реалізована без нових знань.  Бібліотеки не відображені у стратегії в якості центрального поставщика знань, але можуть відігравати важливу роль  на шляху данського співтовариства до глобального суспільства знань. 
     Це потребує від бібліотек систематичних інновацій, передусім, використання технологічних можливостей для реалізації концепції вільного доступу до цінної інформації в повсякденному житті. А також переосмислення ролі бібліотек відповідно потреб існуючих і нових груп користувачів, нове мислення та узгоджені зусилля для визначення ролі бібліотек у зв'язку з загальною стратегією глобалізації.
Тенденції, що лежать в основі необхідності нової стратегії:

    - Видача книг продовжує знижуватись
    - Діти користуються бібліотеками значно менше  
   - Населення, в основному,  користується традиційнмим бібліотечними послугами, але меншою мірою
   - Монополія бібліотек втрачається. Все більше і більше користувачів сприймають бібліотечні колекції  як незначний додаток  до загального масиву інформації.
    -Все більше людей стають користувачами мережевих бібліотек
    -Все більше людей можуть дозволити собі купувати книги

І, навпаки, є тенденції, що чітко вказують на  нові завдання для бібліотек:
     -Інтерес до мережевих ресурсів (зокрема, науково-технічних бібліотек) різко зростає
   -Збільшується розрив між потребами користувачів в інформації і рівнем їх інформаційної культури
   -Більшість користувачів приходить у бібліотеку, щоб скористатися послугами на місці, не запозичуючи матеріали додому.

     Тому перспектива для бібліотек полягає в унікальності їх послуг, в тісному діалозі з користувачами для розробки нових унікальних пропозицій, які більше ніде не можна отримати. Досвід університетських і наукових бібліотек, які останніми роками різко збільшили показники видачі матеріалів, свідчить про те,  що потреба в ресурсах Інтернету, до яких бібліотеки надають доступ через свої сайти, надзвичайно зросла. І якщо всього декілька років тому такого попиту на мережеві ресурси не спостерігалося, то сьогодні вони стали незамінними для наукових досліджень і навчання, тому що це швидкий і ефективний спосіб задоволення потреби в необхідній інформації. Особливо великий інтерес до статей з електронних журналів. Але передплатити таку повнотекстову базу є дуже дорогим задоволенням для пересічного громадянина. Можливість доступу до таких ресурсів може надати бібліотека, яка проплачує цей доступ, а будь-який громадянин, якщо він зареєстрований як користувач бібліотеки, з будь-якого комп'ютера може отримати доступ до інформації, навіть не залишаючи домівки. В цьому сенсі важко переоцінити роль бібліотеки як центру і гаранта справедливості в реалізації права різних верств населення на рівний  доступ до інформації
     Очевидно, що і публічна бібліотека відіграватиме аналогічну роль в забезпеченні доступу до  текстів, музики і фільмів  он-лайн ринку, що за сприяння швидкого розвитку широкосмугового, цифрового та бездротового зв'язку  значно зростатиме в найближчі роки.
    В принципі, бібліотеки це предбачали давно. Вже 10 років розвивається концепція гібридної бібліотеки, де традиційні бібліотечні послуги взаємодіють із цифровими. Але і досі переважають традиційні послуги. І це нормально до тих пір, поки користувачі зацікавлені в них. І стане проблемою, якщо бібліотеки вчасно не відреагують на виклики і уже сьогодні не почнуть дбати про своє майбутнє, створюючи  цифрові продукти та послуги, що користуватимуться попитом у користувачів уже завтра.
     Для бібліотеки майбутнього абсолютно необхідно бути яскравим центром для суспільства знань, щоб користувачі, та й самі бібліотекарі, не сприймали її як книгозбірню, а як  місце унікальної інформації і знань, набуття навиків, котрі є  визнаними  в плані якості.
Які ж сценарії майбутнього для публічних бібліотек? 
 Нижче наводяться три сценарії майбутнього бібліотек, котрі ілюструють можливі сфери, де бібліотеки ще не проявили повною мірою свій потенціал.

Сценарій 1: Знання для бізнесу
Виходячи з можливостей бібліотек, не важко побачити, що вони можуть  відігравати роль секретної зброї в глобальній конкуренції інновацій. Доступ до платних мережевих ресурсів  дає бібліотекам гарну можливість   взяти на себе роль  основного поставщика знань в конкурсі інновацій. Бібліотеки позиціонують себе  не тільки  в якості  центрів  для обслуговування населення і інших державних установ, але і як очевидні партнери для приватного сектору.  Адже малі та середні підприємтсва, не маючи ресурсів для підтримки компетенцій шляхом утримання спеціальної групи фахівців для хеджування, дуже часто потребують необхідної для бізнесу інформації і знань. І якщо бібліотеки проявлять свої можливості в цій сфері, то це сприятиме зміцненню конкурентноспроможності підприємств. 

Сценарій 2: Бібліотека як центр  освіти та інновацій
Ще один сценарій для майбутнього бібліотеки - бібліотека для розвитку та навчання, де всі громадяни можуть набути необхідні навики для використання інновацій. Ці навики включають пошук знань, розвиток здатності до інновацій, співпраці та прояву ініціативи.
Надто багато дітей стали менше читати  - кожна четверта або кожна шоста дитина в залежності від місця проживання. І проблема читання для багатьох із цих дітей полягає у низькому ступені інтегрованості  та соціальній напрузі, що його створює інформаційний пробіл. І саме бібліотека має надати творчий простір та  досвід роботи в якості основи для навчання та інноваційного навчання. Таким чином подальша роль бібліотеки як культурного посередника та навчального центру з довгостроковим потенціалом зростатиме.
 
Сценарій 3: Центр культур
Третій сценарій робить ставку на роль бібліотеки в інтеграції громадян різного етнічного походження і різних культур, посилення ролі бібліотеки як посередника. Бібліотеки в цьому плані можуть використовувати свої позиції в якості установи, куди люди приходять добровільно. Бібліотеки також можуть виступати в якості центрів національної спадщини, ще більшою мірою проявляючи цю свою функцію.
     Спільним для всіх трьох сценаріїв є необхідність прийняття рішень на основі вивчення потреб користувачів.
 
     Але багато бібліотек  не впевнені в тому, як потрібно діяти в цьому процесі трансформації, на перетині між старим і новим сценарієм. Бібліотека має розвиватися і внутрішньо трансформовуватися, щоб стати стратегічним партнером у відповідь на виклики глобалізації. Рішення має бути адаптовано до демографічних та інших реалій окремих бібліотек. Кожна місцева бібліотека має розробити свій власний сценарій і своє власне бачення відповідно змін, що відбуваються у соціумі. Звідси
      З огляду на позиції публічних бібліотек Києва  щодо перспектив розвитку, можна сказати, що ми стоїмо на правильному шляху, ...але в "пробці".  Без національної стратегії розвитку бібліотек, до прикладу, як у Фінляндії, без відповідного фінансового забезпечення гідно відповідати на виклики, що їх ставить перед бібліотеками сьогодення, неможливо. 
До речі,  у проекті Національної стратегії розвитку освіти в Україні  освітянські бібліотеки згадуються у контексті досягнень. А перспективи виписані одним рядком: "розвиток мережі електронних бібліотек на всіх рівнях освіти".

2 коментарі:

  1. Дуже потрібна і корисна стаття. Постулати стратегії уряду Данії просто клас! Те, що нам всім необхідно замислитись над майбутнім бібліотек і, виходячи з можливостей кожної, готувати свої сценарії розвитку, - це безумовно.
    Що засмутило... навіть у благословенній Данії бібліотеки не відображені у стратегії в якості постачальника знань:(

    ВідповістиВидалити
  2. Але вони це мовчки "не ковтають", про свої можливості сурмлять в усі труби. Їх досвід вартий уваги. Маю ще чимало матеріалу, буду виставляти, правда, якби ж більше часу мала на переклад та осмислення

    ВідповістиВидалити

Ви хочете залишити коментар, але не знаєте, як.
Дуже просто:
- натисніть на стрілочку поруч з віконцем "Коментувати як"
- виберіть Ім'я/URL
- наберіть своє ім'я, рядок URL можете залишити порожнім
- "Продовжити" і коментуйте! Дякую!
Для тих, чиї коментарі не з'явилися під дописом - не пройшли модерацію. На це можуть бути наступні причини:
- коментар є спамом;
- коментуючий ображає почуття людей;
-коментар містить нецензурні слова;
- повторний коментар (навіщо повторювати озвучену раніше думку);
- ім'я коментатора є “неприроднім” - вид спаму;
- коментуючий пише не по темі.

Популярні публікації блогу